• Business Development

Business Development

De huidige economie kent veel gevaren. De steeds snellere professionalisering van internetgerelateerde diensten en de economische crisis zijn twee belangrijke ontwikkelingen. Echter het is de kunst om in de huidige economie de kansen te grijpen, want die zijn er nog genoeg!

Vaak zien organisaties deze kansen niet, of zijn niet in staat hier tijdig of effectief op in te spelen. Zo komen veel goede initiatieven nooit tot bloei. Dat is zonde.

ReneBeulen.com heeft een duidelijke visie en heeft de benodigde expertise, ervaring en het netwerk om organisaties te ondersteunen bij het “grijpen van de kansen” en deze om te zetten naar rendabele producten en diensten.

ReneBeulen.com kenmerkt zich door niet alleen ondersteuning te bieden bij het denken maar ook bij het doen. Niet alleen mooie woorden, maar ook de juiste daden!
No-nonsense ofwel “doe-consultancy”.

Bij de volgende zaken kan ReneBeulen.com u van dienst zijn:

  • Opstarten van en directie voeren over een nieuw bedrijf(-sonderdeel) of vestiging (inclusief alle juridische, financiële en personele aspecten);
  • Sparren met directies over strategie en innovatie;
  • Opstellen van een ondernemings- of innovatieplan;
  • Ondersteunen bij het financieren van een nieuwe dienst cq. product;
  • Interim management voor commerciële directiefuncties;
  • Opstellen en uitvoeren van een marketing- en verkoopstrategie;
  • Managen van business development gerichte projecten;
  • Creëren en motiveren van goede sales teams;
  • Managen van veranderingen bij fusies, reorganisaties en strategische her-oriëntaties.
Neem vrijblijvend contact op voor een nadere toelichting omtrent deze diensten.