• Business (IT) Consultancy

Business (IT) Consultancy

Organisaties hebben continu te maken met verandering. Of ze nou nieuwe markten aanboren, hun bedrijf aanpassen aan gewijzigde omstandigheden, herstructureren of inspelen op nieuwe regulering of risico’s.
Daarbij krijgen bedrijven steeds meer data tot hun beschikking die gebruikt kunnen worden als sturingsmiddel bij beslissingen.

IT krijgt steeds meer een strategische rol. De kunst is om de juiste mensen, processen en technologieën op de juiste plek in te zetten.

Vanuit de organisatie Transform Data International is René actief als consultant op het snijdvlak van business en IT. René richt zich op het adviseren van bedrijven over hoe zij informatietechnologie (IT) het beste kunnen benutten voor het behalen van hun bedrijfsdoelstellingen. Deze business (IT) consulting omvat zowel advies- als implementatiediensten, maar richt zich niet op transactionele IT activiteiten.

Bij de volgende zaken kan René u van dienst zijn:

  • Sparren met directies over strategie en innovatie;
  • Strategische advisering en vertaling (IT) strategie naar aanpak en oplossing;
  • Begeleiden selectie van softwarepakketten en/of clouddiensten;
  • Het afstemmen van uw IT op uw bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen;
  • Coachen van IT directeuren/managers in meer "bedrijfsgericht denken";
  • Begeleiden van business/IT projecten en beheer projectportfolio;
  • Moeizame en/of gefaalde (IT) projecten weer vlottrekken;
  • Inrichten optimale sourcing model van uw (IT) organisatie.
Bezoek ook de website van Transform Data International voor meer informatie.